The first ‘Golding Life’ conference in Siberia! (Конференция с участием Ксении Крегер.)